Rescue Team Scandinavia

Utbildningar

Systematiskt brandskyddsarbete

Ger företagsledning insikt om företagets brandskydd för att regelbundet kunna utföra kontroller av det interna brandskyddet

Grundläggande brandskyddsutbildning
Brandorsaker, släckning, utrymning för samtlig personal

Föreståndare för brandfarliga varor
Rutiner kring tillstånd, risker, tillsyn och ansvar

Heta Arbeten
Certifikatsutbildning för yrkesgrupper som använder arbetsmetoder där det finns risk för att brand kan uppstå

Hjärt-lungräddning (HLR)
Kursen följer Hjärt- och lungräddningsrådets program för hjärt- och lungräddning

Hjärt-lungräddning för barn
Kursen följer Hjärt- och lungräddningsrådets program för hjärt- och lungräddning för barn

Grundläggande första hjälpen (L-ABC)
Grundläggande utbildning i första hjälpen

Första hjälpen och hjärt-lungräddning
Kombinerad grundläggande utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning enligt Hjärt- och lungräddningsrådets program

Grundutbildning D-HLR
Grundläggande utbildning i hjärt- och lungräddning med defibrillator

Trafiksäkerhet
Utbildningen uppfyller Vägverkets krav "Hjälp på väg" och är inriktad på sjukvård och hur man organiserar sig vid en olycksplats