Rescue Team Scandinavia

Industribrandkår

Rescue Team Scandinavia AB erbjuder att organisera och upprätthålla allt förebyggande och operativt brandskydd hos industrier och övriga organisationer som kräver egen brandkår. I denna funktion kan vi åta oss ansvaret att sköta hela värdekädjen från planeringen och genomförandet av det förebyggande och operativa brandskyddet till att genom rätt kompetens samverka med räddningstjänsten ifall olycka inträffar och efteråt ansvara för snabb och smidig sanering och återställande av olycksplatsen.

Som komplett leverantör av de operativa brandsäkerhetstjänsterna kan vi ansvara för att industripersonal som ingår i eventuell egen brandstyrka skolas och förses med rätt kompetens samt upprätthåller denna. Vidare kan vi uderhålla det befintliga nätet av brandposter och sköta om service och kontroll av allt brandmeteriel.

Rescue Team Scandinavia AB kan som ansvarig för den operativa brandsäkerheten även vara anläggningsskötare av det automatiska brandlarmet. Därigenom kan räddningstjänstens ofta kostsamma falsklarmutryckningar undvikas.