Rescue Team Scandinavia

Brandbevakning

Rescue Team Scandinavia Ab utför brandbevakningstjänster industrin och rederier, stora som mindre projekt, alltid lika pålitligt och ansvarsfullt.

Rescue Team Scandinavia erbjuder brandbevakning av hetarbeten med fartyg som specialområde. Som högsta prioritet är alltid att inga hetarbets relaterade bränder inträffar under brandbevakningen. Tjänsten kan utökas med tilläggstjänster enligt projektets behov, t.ex. brandvakterna ingår i rökdykargrupper, tillfällig industribrandkår, släckningsbilar, brandpumpar, släckningscontainer.